Matlamat JomBantu

Jombantu.my dibawah kelolaan Pertubuhan Kita Prihatin – PKP (PPM-023-10-18112020) memfokuskan kepada misi mencari dana bantuan secara atas talian yang mensasarkan kepada individu atau organisasi yang memerlukan tidak terhad kepada bantuan kesihatan dan asnaf tetapi juga kepada mereka yang ingin terlibat dalam pembangunan dan penyelidikan.